Vissa intresseorganisationer vill få oss att anta att el-cigaretten är lika farlig som vanliga cigg men så är inte fallet. Det ska ändå sägas att det finns vissa hälsorisker med el cigg men de är inte i nivå med traditionella cigaretter. Dessutom kan sambandet mellan formaldehyd och e-cigg ifrågasättas.

Men är e cigg farligt? Hälsoriskerna med e-cigaretterna kan inte kopplas till innehållet som sådant. Det är inte att rekommendera att gå från el-cigg till vanliga cigaretter, det är farligt. Det har aldrig bevisats rent vetenskapligt utan är bara en hypotes.

e

Är verkligen e cigg farligt?

Många undrar om el-cigaretterna är farliga, det är inte så konstigt de innehåller ju faktiskt det cancerframkallande ämnet formaldehyd. Idag finns det inga bevis för att de skulle vara farliga. Trots detta är det många så kallade intresseorganisationer som vill övertyga oss om motsatsen.

Det är enkelt att ta reda på fakta om el cigg innan du börjar använda dem. Om man läser om undersökningar som har gjorts så måste man betänka hur de har utförts och vilka resultat man faktiskt kom fram till. Dessutom är det viktigt att skilja på nikotin och utan nikotin. När man ångar utan nikotin så finns det ju ingen risk för beroende vilket gör en stor skillnad. var köper man e cigaretter

Något som kan vara intressant att notera är att man har sett i USA att samtidigt som fler unga börja ånga så sjunker antalet rökare av tobakscigaretter i samma åldrar. E-cigaretter verkar med andra ord bidra till mindre rökning. Det här är ju något som är bra för hälsan på flera sätt för ingen ecigg kommer att innehålla alla, eller ens en bråkdel av, de farliga ämnen som finns i en helt vanlig cigarett.

Ska jag röka el cigg eller vanliga

Oavsett hur du röker. Det generella besked är att e cigg inte är farligt. Med e-cigg slipper du de tunga gifterna och du stör ingen annan med din rökning. Valet står klart.

Ska man röka ska man röka e-cigg. El-cigaretten är billigare än tobaksvarianten. Du spar pengar och mår bättre, kan det bli bättre.